Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Rize Adliyesi'nde İlk Koordinasyon Kurulunun İlk Toplantısı Geniş Bir Katılımla Gerçekleştirildi.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet PATLAK’ın başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ve Rize Adli Destek ve Mağdur Hizmetler Müdürlüğü’nün sekreteryalığında, İl Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını 29 Eylül 2021 tarihinde Rize Adliyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetlerini sunmak üzere Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri (ADM) kurulmuştur.

10.06.2020 tarihli 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, suç mağdurlarına yönelik bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmeti sunmak, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruba yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurmak amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde 2019 tarihinde Rize’de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü faaliyete geçerek çalışmalarına başlamıştır.

Müdürlükler bünyesinde, Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılaması Destek Bürosu ve Adli Yadım Hizmetleri Bürosu yer almaktadır.

30.04.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Koordinasyon Kurulları oluşturulması hedeflenmiş, bu çerçevede 29 Eylül 2021 tarihinde Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet PATLAK’ın başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla ilk toplantısını Rize Adliyesinde geniş bir katılımla gerçekleştirmiştir.

29 Eylül 2021 tarihinde birincisi gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına; Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet PATLAK, Cumhuriyet Savcısı Kadir BAHADIR, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Bilal ÇALIŞ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet YEŞİLGÖL, Jandarma Binbaşı Umut TUNALI, Rize İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat KAPTAN, Asayiş Şube Müdürü Abdullah ÇULLU, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet İSMAİLOĞLU, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Rize Gençlik Merkezi Müdürü Yasin ÇAKMAKÇI, Rize İl Sağlık Müdürlüğü adına Sosyal Çalışmacı Emre AVCI, Rize İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Sercan KAFALI, İl Sivil Toplumla İlişkiler Veri Hazırlama Memuru Yasemin ÖKSÜZ, Rize Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen Avukat Özge COŞAR, Rize Barosu’nu temsilen Avukat Zeynep ÖKSÜZ ve Rize Belediyesi adına da Sosyolog Adnan KETENCİ katılmıştır.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Bilal ÇALIŞ’ın, slaytlar eşliğinde müdürlüğün tanıtımı, görevleri adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar hakkında bilgiler vermesinin ardından, diğer kurumlarla yapılması planlanan işbirliklerinin içeriğine ilişkin kurum temsilcileri ile bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Toplantıya katılan temsilcilerin de sürece ilişkin değerlendirmeleri alınarak mağdurlara yönelik etkin müdahale araçlarının belirlenmesi ve uygulanması noktasında atılabilecek ortak adımlar, yaşanabilecek problemlerin tespiti ve bu problemlerin çözümüne yönelik geliştirilecek araçlar, işbirliğinin önemi gibi konularda ortak bir çerçeve oluşturulmuştur. Son olarak bir sonraki toplantı tarihinin 2022 yılı içerisinde yapılması planlanarak toplantı sonlandırılmıştır.

Toplantının ardından kurum temsilcilerine, başta Adli Görüşme Odası (AGO) olmak üzere müdürlük bünyesindeki büroların fiziki özellikleri ve işleyişi yerinde tanıtılmıştır.

Adres

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı Merkez/Rize

Telefon

(0464) 213 03 18 - 19 - 20

(0464) 213 03 23

E-Posta