Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Rize Adalet Komisyonu Sözleşmeli Personel Nihai Başarı Listeleri
30.09.2023

 

RİZE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ (657/4-B) ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, ŞOFÖR, HİZMETLİ VE AŞÇI ALIMI

SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ (2023)

 

Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan istenilen belgeler ayrıca sitemizden duyurulacaktır. 

 

Zabıt Katibi Sorgu Ekranı için Tıklayınız.

Mübaşir Sorgu Ekranı için Tıklayınız.

Hizmetli Sorgu Ekranı için Tıklayınız.

Şoför Sorgu Ekranı için Tıklayınız.

Aşçı Sorgu Ekranı için Tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sorgu Ekranı için Tıklayınız.

Adres

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı Merkez/Rize

Telefon

(0464) 213 03 18 - 19 - 20

(0464) 213 03 23

E-Posta