Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Rize Adalet Komisyonu Kadrolu Personele geçiş ilanıdır.
27.01.2023

                   Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunda görev yapan Sözleşmeli Personellerin 26 Ocak 2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 19.01.2023 kabul tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, Kadrolu Personele geçiş talebinin alınması amacıyla aşağıdaki linkte bulunan dilekçe örneğinin bilgisayar ortamında doldurularak 25.02.2023 tarihine kadar Rize Adalet Komisyonuna ulaştırılması tebliğ ve ilan olunur.

 

EK: Kadrolu Personele geçiş talebi dilekçe örneği.

 

 

Adres

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı Merkez/Rize

Telefon

(0464) 213 03 18 - 19 - 20

(0464) 213 03 23

E-Posta