Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ADM Tanıtım

ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(ADM)

 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz; adli süreçte mağdurların, tanıkların ve diğer vatandaşlarımızın adalete erişimlerinin kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Müdürlüğümüz, suç mağduru ve tanıkların; çocukların, kadınların, yaşlı ve engelli bireylerin ifade ve beyan işlemleri sırasında kendilerini rahat ifade edebilmeleri ve ihtiyaca göre psiko-sosyal destek alabilmelerine olanak tanımakla adliyelerde aktif bir misyon üstlenmektedir.

       

Adli Destek Çeşitleri ve Aşamaları

 

Bilgilendirme ve Yönlendirme

Mağdurlar, adli süreç ve aşamaları, sahip oldukları haklar, kendilerine sunulan hizmetler ile başvurabilecekleri kurum veya kuruluşlar konusunda görevli personel tarafından bilgilendiriliyor. Gereken hallerde mağdura eşlik ediliyor.

Yapılan ön değerlendirme neticesinde adli süreçte daha fazla desteğe ihtiyacı olduğu değerlendirilen mağdurlar hakkında uzmanlar tarafından bireysel değerlendirme yapılıyor ve psiko-sosyal destek süreci başlatılabiliyor.

 

Psiko – Sosyal Destek / İfade Alma Süreçlerinde Uzman Desteği

Mağdurun ifadesi alınmadan önce kaygı düzeyinin düşürülmesi ve kendisini daha rahat ifade edebilmesi amacıyla, içinde bulunduğu ortam, süreç ve ilgili kişiler hakkında bilgi veriliyor. Uzmanlar tarafından adli süreç boyunca mağdura eşlik edilebiliyor.

 

Adli Görüşme Odaları (AGO)

Kaygı düzeyi yüksek görülen suç mağdurlarının ifade ve beyan işlemleri sanıkla yüz yüze gelmeden özel olarak hazırlanan Adli Görüşme Odalarında (AGO) uzmanlar eşliğinde alınabiliyor. Bu sayede kaygı düzeyleri düşürülen mağdurların, kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağlanıyor.

 

Çocuklar Hakkında Sosyal İnceleme Raporları (SİR)

Adliyede beyanına başvurulacak mağdur ve tanık çocuk ifadeleri adli merciler tarafından uygun görülür ise adli görüşme odalarında alınabiliyor. Adliyede çocuk ifadelerinin alınması sürecine eşlik edilebiliyor.

Çocuklarla yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak iletişim kuruluyor. Çocuklarla ve ebeveynleri ile görüşmeler yapılıyor.

Gerekli görülmesi halinde sosyal ortam incelemesi de yapılarak çocuğu suça iten denenler, yeniden suça yönelmesinin önlenebilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler belirlenerek hazırlanan sosyal inceleme raporlarında çocuklar hakkında alınması gereken koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarına işaret ediliyor.

 

Boşanma ve Velayete İlişkin Davalarda (SİR)

 

Yine uzmanlar tarafından aile mahkemelerinde görülen boşanma ve velayete ilişkin davalarda taraflar ve ilgili kişiler ile görüşülüp, gerekli görülmesi halinde sosyal ortam (ev) incelemesi de yapılarak, sosyal inceleme raporu (SİR) hazırlanıyor.

Bu raporlara özellikle velayetleri istenilen çocukların görüşleri de yansıtılarak velayet ve kişisel ilişki tesisine ilişkin mahkemelere öneri ve değerlendirmelerde bulunuluyor. Ayrıca yapılan tespit ve değerlendirmelerden yola çıkılarak ebeveynlere ve/veya çocuklara yönelik aile/ boşanma ve/veya ebeveynlik danışmanlıkları önerilebiliyor.

 

Adli Yardım Başvuruları

Maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan adli yardım başvuru formu, e-devlet / UYAP vatandaş portal yanında fiziki olarak müdürlüklerimizden de temin edilebiliyor. Adli yardım konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

 

Çocuk Teslim İşlemleri

 

5.Yargı paketi ile yapılan düzenlemeler sonrasında çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin de Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri koordinesinde yerine getirilmesi öngörülüyor.

Bu aşamada çocuk teslimine ilişkin talepler ÜCRETSİZ şekilde İcra Müdürlüklerine yapılabiliyor.

2022 yılı sonuna kadar çocukla kişisel ilişki ve çocuk teslimine ilişkin iş ve işlemlerin belirlenecek / oluşturulacak uygun çocuk teslim mekanlarında tamamen Müdürlüğümüz koordinesinde yerine getirilmesi öngörülüyor.

 

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

 

Müdürlüğümüzde 1 müdür 9 uzman (3 psikolog, 4 sosyal çalışmacı ve 2 pedagog) ile 2 zabıt katibi görev yapmaktadır.  

 

Sosyal İnceleme Raporu İçin Nasıl Randevu Alabilirsiniz


Sosyal inceleme raporu düzenlenmesi için ilgili mahkeme tarafından Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden talepte bulunulduktan sonra,  Rize  Adliyesinin  (0464) 2130318 nolu telefonu aranarak 1476  dahili numarasını tuşlayarak Müdürlüğün santral sistemine bağlanabilirsiniz.

Santral görevlisi tarafından dosyanızda görevlendirilen uzmana aktarılacaksınız.

Uzmandan randevu tarihinizi aldıktan sonra görüşme için randevu gün ve saatinizde Rize Adliyesi Rize  Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde hazır bulunmanız gerekmektedir.

 

Müdürlüğün Adresi:

Rize Adalet Sarayı Kat 4

 

Müdürlük Telefon :

0464-213-03-18 veya 19  ( Dahili 1476)

 

 

ADM Tanıtım Broşürü İçin Tıklayınız

ADM ve AGO görselleri için tıklayınız.

AGO Broşürü İçin Tıklayınız

AGO Kullanım İnfografisi İçin Tıklayınız

Adli Yardım Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Kadına Şiddete Hayır Videosu için tıklayınız.

 

 

 

 

                                                 

Adres

Müftü Mahallesi Menderes Bulvarı Merkez/Rize

Telefon

(0464) 213 03 18 - 19 - 20

(0464) 213 03 23

E-Posta